10 december 18:54

Aanleveren

bpy

Seniorendag 2023 – kijken, luisteren en vooral meedoen!

Afgelopen zaterdag vond het jaarlijkse evenement Seniorendag Leidschenveen-Ypenburg plaats. Maanden aan plannen en voorbereiden door veel vrijwilligers gingen hieraan vooraf en kon eindelijk ten uitvoer worden gebracht in het ‘s-Gravendreef college in Leidschenveen. Om 12.00 uur vond de opening van dit jaarlijks druk bezochte festijn plaats door Hans van Zuylen, inwoner van Ypenburg. Waarnenemend stadsdeeldirecteur …

Seniorendag 2023 – kijken, luisteren en vooral meedoen! Lees meer »

Bewonersorganisaties nemen (alvast) afscheid van stadsdeeldirecteur Petra Sevinga

Na bijna 5 jaar verlaat Petra Sevinga ons stadsdeel om als directeur het stadsdeel Escamp verder te helpen. De medewerkers daar en de bewoners(organisaties) hebben maar geluk dat ze Petra als nieuwe stadsdeeldirecteur krijgen. Open communicatie (ook als je het ergens niet mee eens bent), vertrouwen en samenwerking waren in Ypenburg de sleutel voor mooie …

Bewonersorganisaties nemen (alvast) afscheid van stadsdeeldirecteur Petra Sevinga Lees meer »

Bewonersorganisaties ondertekenen convenant met gemeente Den Haag

Afgelopen week vond de ondertekening plaats van het convenant tussen Gemeente Den Haag en Bewonersplatform Ypenburg (BPY). De intentie hiervan is dat de gezamenlijke ambities van het stadsdeel en de bewonersorganisatie op elkaar worden afgestemd, dat er afspraken worden gemaakt hoe men en hoe vaak men elkaar treft en op de hoogte houdt van belangrijke …

Bewonersorganisaties ondertekenen convenant met gemeente Den Haag Lees meer »

Herdenking Slag om Ypenburg

Bewonersplatform Ypenburg legde een krans namens bewoners bij herdenking ‘Slag om de Residentie mei 1940’. Woensdagmiddag vond de jaarlijkse herdenking plaats van de Slag om de Residentie mei 1940 op het ILSY-plantsoen bij het oude stationsgebouw van vliegveld Ypenburg. Janny Hoogduijn (Wijkvereniging Morgenweide) en Jolanda Klok (Wijkvertegenwoordiging Waterwijk) legden vanuit het Bewonersplatform Ypenburg een krans …

Herdenking Slag om Ypenburg Lees meer »

Highlights uit BPY-vergadering van 18 januari 2022

De bewonersorganisaties uit Ypenburg vormen samen het BewonersPlatformYpenburg. Regelmatig overleggen ze met elkaar over buurt-overstijgende en buurt-specifieke zaken. Lees hieronder de highlights uit de vergadering van11 januari. Nieuws uit de wijk De Bras: Oud & Nieuw was niet goed dit jaar, ondanks inzet van bpt, politie, Voorwelzijn. Rellen bij de voetbalkooi, er is veel vernield. …

Highlights uit BPY-vergadering van 18 januari 2022 Lees meer »