28 mei 15:22

Aanleveren

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Deelnemers_wijkschouw_Waterwijk (1)

Wijkschouw Waterwijk: knelpunten wegnemen en verbeteringen uitvoeren.

Vrijdag 3 september organiseerde Jolanda Klok van Bewonerscommissie Waterwijk Ypenburg een wijkschouw. Daaraan namen ook deel Johan Molenkamp speelbeheerder stadsdeel, wegbeheerder Dennis, manager Jacqueline en bewoners van Waterwijk. Er zijn diverse plekken in de wijk bezocht.

Tijdens deze wijkschouw werden een aantal genoemd die volgens de bewoners voor verbetering vatbaar zijn, maar ook leuke suggesties en ideeën om de wijk nog gezelliger en mooier te maken werden aangedragen.

Blauwe Loper algemeen
De kwaliteit van het water is slecht, heeft een groen/grijze kleur en het stinkt. Onlangs heeft men er zwanen en andere watervogels dood aangetroffen. Er zijn steeds minder eenden te zien. De oplossing zou zijn meer baggeren omdat het te ondiep is. Baggeren bevordert ook de waterkwaliteit is de stelling.
Suggesties: Men zou graag wat meer rietbeplanting willen zien, en ook waterlelies ter afwisseling. Tevens borden plaatsen rustig varen in verband met nesten, oeverbeplanting en riet.

Blauwe Loper algemeen
De kwaliteit van het water is slecht, heeft een groen/grijze kleur en het stinkt. Onlangs heeft men er zwanen en andere watervogels dood aangetroffen. Er zijn steeds minder eenden te zien. De oplossing zou zijn meer baggeren omdat het te ondiep is. Baggeren bevordert ook de waterkwaliteit is de stelling.
Suggesties: Men zou graag wat meer rietbeplanting willen zien, en ook waterlelies ter afwisseling. Tevens borden plaatsen rustig varen in verband met nesten, oeverbeplanting en riet.

Groen in de wijk
Voorgesteld wordt bij boomspiegels beplanting te herstellen, tevens voorjaarsbollen en zomerbloeiers te planten voor het aantrekken van vlinders en bijen, tevens meer siergrassen planten en bloemen. Tevens pleit men voor het plaatsen van leiboompjes in plaats van onveilige hegjes, het planten van diverse soorten bomen rond de Blauwe Loper, gekleurde bloembollen in de middenberm van de hele Rijswijkse Waterweg ( voorbeeld: De Bras) en bloembakken aan de brug van het Böttgerwater, en tevens het verzoek te onderzoeken of aan de andere kant ook aanplant van meer groen en boompjes gerealiseerd kan worden.

Overlast
Er ontstaat overlast in de wijk doordat men (te) hard rijd in de straten en in woonerven. Dubbel parkeren is ook iets wat vaak voorkomt. Fietsers, scooters, elektrische stepjes en skateboarders rijden over de stoep vlak voor de woningen. Met name betreft het hier de Rijswijkse Landingslaan/van Campenvaart.

Leefbaarheid en veiligheid in de wijk
Men pleit voor een betere verlichting Böttgerwater. Er is achterstallig onderhoud van gevels en tuinen, straten verzakken met name bij de gevels. Ook wordt er verzocht erfafscheidingen gelegen aan het Böttgerwater uniform te maken en uniforme tegels te gebruiken. Onkruid, (ganzen) poep en zwerfvuil is een niet aflatend probleem.

Een leuke suggestie als uitsmijter: Watergangen bevaarbaar maken en met elkaar verbinden zodat er een “KLEIN GIETHOORN’ ontstaat!

Tekst: Dick Muijs

Deel dit bericht:

Gerelateerde berichten

Nieuwsbrief 244 Natuurlijk Delfland

Natuurlijk Delfland brengt periodiek een nieuwsbrief uit. Natuurlijk Delfland brengt periodiek een nieuwsbrief uit. Lees hier het actuele nummer van de