21 juli 16:24

Aanleveren

Search
Close this search box.
Walter van Krieken ontvangt een lintje

Walter van Krieken ontvangt een koninklijk lintje

Walter van Krieken werd vandaag op zijn vakantieadres door Burgemeester Jan van Zanen gebeld met het heuglijke nieuws dat hij een koninklijk lintje ontvangt. Vandaag vond de Lintjesregen weer zoals gebruikelijk plaats op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. In heel Nederland worden burgers gedecoreerd die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Jarenlange inzet voor buurt De Bras en Ypenburg
Walter van Krieken is naast jarenlang bestuurslid van Bewonersorganisatie Buren van de Bras, ook voorzitter van Bewonersplatform Ypenburg (BPY). In zijn buurt De Bras zorgt hij (samen met andere buurtbewoners) voor meer reuring in de wijk door het regelmatig organiseren van evenementen waarbij bewoners elkaar ontmoeten om zo de binding met elkaar te vergroten. Dat gaat van het organiseren van concerten in het Amfitheater, Heel de Bras Bakt tot de jaarlijkse opruimdag na oud en nieuw. Belangenbehartiging van de buurtbewoners van De Bras komt uiteraard op de eerste plaats.

Opkomen voor Ypenburg
Walter van Krieken is niet alleen zeer actief in zijn eigen buurt, maar komt ook op voor de Ypenburg-brede belangen via zijn voorzitterschap van BewonersPlatform Ypenburg. Zaken als verkeersveiligheid, milieu en ook het zorgen voor meer binding tussen de bewoners van Ypenburg zijn voor hem belangrijk. Het laten horen van het Ypenburgs geluid via de contacten met gemeente en inspraak in de politiek grijpt hij dan ook met beide handen aan.

Walter (Theodor) van Krieken (LON)

Nog voor de 1e paal voor de wijk De Bras in Biesland Ypenburg geslagen werd, meldde Walter van Krieken zich al bij de bouwcommissie. En tot op heden speelt hij er een prominente rol. Hij werd voorzitter van bewonersvereniging De Bras en de drijvende kracht achter veel activiteiten die van de nieuwe wijk een gemeenschap hebben gemaakt. Sinds 2015 is hij voorzitter van het Bewoners Platform Ypenburg, de koepel van 5 bewonersorganisaties. Hij is gesprekspartner voor het stadsdeel bij onderwerpen als verkeer, leefbaarheid, stedenbouw en de huisvesting van vluchtelingen of statushouders. Blijvend actief voor De Bras, ook nu de wijk niet meer zo nieuw is.

Bekijk hier welke Hagenaars nog meer een lintje hebben gekregen

Deel dit bericht:

Gerelateerde berichten

‘Smoelenboek’ de Bras

Wijkz, in samenwerking met de gemeente Den Haag en bewonersorganisatie BurenvanDeBras, is bezig met een ‘smoelenboek’ voor de Bras. We

Nieuwsbrief 251 Natuurlijk Delfland

Natuurlijk Delfland brengt periodiek een nieuwsbrief uit. Natuurlijk Delfland brengt periodiek een nieuwsbrief uit. Lees hier het actuele nummer van de