19 april 22:52

Aanleveren

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Mirjam_Luijten

Verdraagzaam zijn, kijk naar de ander, toon respect

Dat zegt Mirjam Luijten (1979) Conrector Financieel en Beheer Lyceum Ypenburg tijdens het gesprek met haar over de impact die Covid-19 gedurende de afgelopen twee jaar heeft gehad (en nog heeft) op leraren, leerlingen, ouders en onderwijs ondersteunend personeel van de school.

‘Toen Covid-19 uitbrak en er vervolgens een pandemie ontstond, wist niemand in eerste instantie hoe daarmee om te gaan. In het begin was er onvoldoende informatie, begrijpelijk ook, want een handleiding met welke maatregelen wanneer genomen moesten worden ter bestrijding en het voorkomen ervan was er niet’ zegt Mirjam. ‘Doordat er ook voor het onderwijs steeds nieuwe maatregelen en richtlijnen werden aangekondigd, betekende dit ook voor onze school steeds weer aanpassen. Dit bracht onzekerheid met zich mee. De maatregel om scholen tijdelijk te sluiten is van grote invloed geweest op leerlingen, ouders, docenten, onderwijs ondersteunend personeel én schoolleiding. Wij vinden het zeer belangrijk dat kinderen dagelijks met elkaar mogen en kunnen leren, communiceren, sporten en contact met elkaar hebben. In hoeverre langdurig thuisonderwijs één op één heeft geleid tot leerachterstanden is lastig vast te stellen. Wel zien we dat de coronaperiode met name op het welzijn veel impact heeft gehad.’

‘Dat leerlingen een dagelijkse routine hebben, met elkaar omgaan en samen leren is voor hun ontwikkeling essentieel. Door dat te stimuleren halen we ook het beste in elkaar naar boven. De afgelopen twee jaar is dat behoorlijk in het gedrang gekomen en dat zien we nu terug in het onderwijs. Met het Nationaal Plan Onderwijs is sterk ingezet op het wegwerken van de cognitieve achterstanden. In de wetenschap van nu zien we dat leerlingen ook extra begeleiding nodig hebben op het mentale en sociale vlak. Tolerantie, respect, samenwerken, punitiviteit en verdraagzaamheid zijn normaal gesproken al belangrijke onderdelen binnen ons onderwijs op Lyceum Ypenburg, maar komend jaar willen we dit vanuit de NPO-gelden nóg meer betekenis geven. Het is de taak van de school en al haar medewerkers, de leerlingen en de ouders om voldoende veerkracht en energie op te brengen om de leerlingen goed te motiveren binnen het leerproces. Er wordt veel gevraagd van de mentale weerbaarheid van de leerling en wij steunen en helpen hen daarbij waar mogelijk door bijvoorbeeld de leuke activiteiten die we op school hadden voordat Covid-19 uitbrak weer terug te brengen en de verbondenheid, verdraagzaamheid en saamhorigheid die er was weer te laten opbloeien. Dat is de opdracht die iedereen in de school wil uitvoeren voor elke leerling en voor elkaar: verdraagzaam zijn, kijk naar de ander en toon respect.’ aldus Mirjam.

Deel dit bericht:

Gerelateerde berichten

Nieuwsbrief 238 Natuurlijk Delfland

Natuurlijk Delfland brengt periodiek een nieuwsbrief uit. Natuurlijk Delfland brengt periodiek een nieuwsbrief uit. Lees hier het actuele nummer van de