16 juli 09:06

Aanleveren

Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Fiets1

Politici en bewoners reden een fietsrondje op weg naar een verkeersveiliger Ypenburg

Door toename van het aantal inwoners en het autoverkeer op Ypenburg zijn er in de loop der tijd op diverse plekken gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan voor voetgangers, jong en oud, en ook rondom bij scholen. Bewoner Amit Akbar is dat een doorn in het oog en deed een algemene oproep om samen daar wat aan te gaan doen.

Zijn oproep vond onder meer gehoor bij het BewonersPlatform Ypenburg, betrokken bewoners, en het stadsdeelkantoor. Ook werden vertegenwoordigers van de Haagse politieke partijen uitgenodigd.  Zo kon het gebeuren dat op zaterdagmorgen 18 juni vijftien deelnemers zich hadden verzameld bij de bibliotheek om op de fiets de verkeersknelpunten met eigen ogen te aanschouwen en van commentaar te voorzien.

Welkom en Boekje:

Voorafgaand aan de tocht werden de deelnemers welkom geheten door de voorzitter BewonersPlatform Ypenburg Walter van Krieken en onder het genot van koffie en heerlijke zelfgebakken boterkoek en cake van BPY secretaris Astrid Baks stelden de deelnemers zich aan elkaar voor. Tegelijkertijd werd hen een handig boekje overhandigd waarin de meest belangrijke verkeersknelpunten met foto stonden en was er bij elke foto ruimte voor commentaar van de deelnemers. 

Algemeen:

Al meer dan vijf jaar zijn basisscholen bezig met het verbeteren van de verkeerssituatie rondom de scholen. Helaas tot nu toe zonder succes. Via een enquête onder ouders is men opnieuw op zoek gegaan naar oplossingen. Daar hebben zij de politiek en gemeente dringend bij nodig.  Ook wordt tevens geconstateerd dat op Ypenburg in alle wijken veel te hard gereden wordt. Men pleit ook voor het plaatsen van spiegels op lantaarnpalen bij zogenoemde blinde hoeken.

De bezochte acht knelpunten:

  1. Singels: Hoek winkelcentrum bij ijszaak/laan van Hoornwijck: kruisend verkeer.
  2. Singels: Basisschool De Vlieger: school/verkeer.
  3. Singels: Hopmanlaan: Parkeren/vastlopend verkeer.
  4. Singels: Kinderopvang Plesmanlaan: te hard rijden.
  5. Waterwijk: Brug bij Böttgerwater: levensgevaarlijke kruising.
  6. Bosweide: Fietspad rondweg Wingerd.
  7. Morgenweide: Brug Zilvermeeuwlaan: Brug met fietsers, voetgangers, auto’s en een trambaan. Gevaarlijke en onoverzichtelijke situatie.
  8. Morgenweide: Hoek bij apotheek Laan van Hoornwijck: vastlopend verkeer, regelmatig ongevallen.

Reacties:                                                                                                                                                 

Bewoners spraken hun waardering uit dat deze actie wordt gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zij kunnen zelf ook oplossingen aandragen waarover zij met de gemeente in gesprek kunnen gaan.

De politici vonden het klasse dat bewoners hun betrokkenheid met Ypenburg tonen om hun vrije ochtend te besteden aan deze activiteit. Een goede professioneel opgezette actie van het BPY!  Aan de hand van de bevindingen zullen zij schriftelijk vragen stellen aan het college en vervolgens hen ertoe bewegen om met de bewoners aan de slag te gaan.

Vervolgtraject:

Voorzitter Walter van Krieken  en secretaris Astrid Baks van BewonersPlatform Ypenburg ( BPY)  gaan alle info verwerken. Vervolgens gaat initiatiefnemer Amit per knelpunt de oplosrichtingen samenvatten. Dat plan gaat vervolgens naar het College op het Spui, naar Stadsdeelkantoor (SDK) en naar Dienst Stelsel Omgevingswet (DSO).

Deelnemende bewoners:

Amit Akbar- initiatiefnemer, Petra Kuiper, Alice van der Dool, Frank van Marmeren, Deborah Spinabelli, Rolf van Kouwen bestuurslid BPY, Henny Laus voorzitter BPT Singels, Walter van Krieken voorzitter BPY, Maaike Donker en Mario Nijhuis beiden Stadsdeelkantoor, Yvonne Toornstra schoolbegeleider, en de jongste deelnemer, Lina Akbar van de Ypenburgse Jeugdraad.

Deelnemende Politici:

George Ongkiehong Partij van de Dieren, Simon Fritschij beleidsadviseur C.U.-SGP 2e kamer, Carlos Martinez van Andel Hart voor Den Haag.

De organisatie was in handen van Walter van Krieken, Amit Akbar en Astrid Baks. Zij bedanken alle deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng.  

Deel dit bericht:

Gerelateerde berichten