4 juni 02:11

Aanleveren

Singels_janvanzanen

Burgemeester Jan van Zanen straatte op het Wethouder Verheulplantsoen op Ypenburg de Gulden Klinker in

Woensdagmiddag 30 juni was onze burgemeester Jan van Zanen te gast op de locatie Wethouder Verheulplantsoen in de wijk Singels om namens de gemeente de Gulden Klinker in te straten. Bij dit heuglijk feit waren ook aanwezig de kinderen van kinderopvang UP met begeleiders, kinderen uit de buurt met ouders.

Daarnaast waren ook leden van het Buurtpreventieteam en bewonersorganisatie Singels, medewerkers van het stadsdeelkantoor en voorwelzijn, betrokken bewoners en lokale ondernemers aanwezig.

Buurtpreventieteam voorzitter Henny Laus heette alle aanwezigen hartelijk welkom. In haar gloedvolle betoog zei Henny onder meer: “door gezamenlijk één doel na te streven namelijk kinderen veilig te laten spelen in onze speeltuin is de nominatie Gulden Klinker tot stand gekomen.” Vanuit het stadsdeel ontstond het idee om de kinderen zelf te laten bepalen welke toestellen zij graag in de speeltuin wilden. Door het plakken van een rode sticker op vellen papier waarop speeltoestellen waren afgebeeld konden kinderen hun voorkeur aangeven. Zo kregen zij inspraak en waren vanaf het begin betrokken bij de uitvoering. Ook werd er vanuit de bewoners sociale betrokkenheid en verbondenheid geconstateerd. Dat is iets waar we trots op mogen zijn aldus Henny. Zij sprak een speciaal woord van dank uit aan Frans en zijn vrouw Miep, die met niet aflatende ijver de buurtkinderen leren rommel op de speeltuin netjes op te ruimen.

Stadsdeeldirecteur Petra Sevinga vertelde dat het geen normale zaak is dat de burgemeester een Gulden Klinker instraat. Dat gebeurt alleen maar als er een zeer betrokken buurtpreventieteam bij betrokken is zoals die van Singels! Een compliment waard! Burgemeester Jan van Zanen sprak zijn dank uit voor het vele werk dat betrokkenen doen voor kinderen om hun omgeving schoner, veiliger, en gezelliger te maken.

Helaas kunnen kinderen met een beperking nog niet meespelen omdat de huidige toestellen daar niet geschikt voor zijn. Samen met alle betrokkenen wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een toestel te plaatsen waarmee ook zij naar hartenlust kunnen spelen. In april 2020 is deze speelplek opnieuw ingericht waarbij een convenant is opgesteld dat werd ondertekend door een vertegenwoordiging van betrokken bewoners, het Buurtpreventieteam kinderopvang UP en stadsdeeldirecteur Petra Sevinga.

Bij de instrating van de Gulden Klinker hoort een waardebon van € 1000, bestemd voor aanschaf van speelmateriaal en producten die nodig zijn voor het onderhoud. Elk jaar daarna kan er € 750- worden gedeclareerd voor voorkomende werkzaamheden. Een woord van dank voor de lokale ondernemers zoals de Supermarkten Jumbo en Hoogvliet, IJssalon Fietje, Grieks restaurant Corfu en Restaurant Kyoju voor hun spontane en vrijwillige bijdrage.

Deel dit bericht:

Gerelateerde berichten