23 juni 22:00

Aanleveren

Zoek
Sluit dit zoekvak.
wijkschouw 14 april

Wijkschouw door Bosweide

Op vrijdag 14 april verzamelde zich een groep bewoners van Bosweide bij het bollenveld naast de Bosplas, om samen met de groenbeheerder van Leidschenveen-Ypenburg, Albert Zwijnenburg, de wegbeheerder van ons stadsdeel, Mario Nijhuis, en de assistent wegbeheerder Dennis Zwarts, een ronde te maken door Bosweide. Na de kennismaking werden meteen een aantal problemen besproken. Vorig jaar zijn tientallen verzakte opritten hersteld, maar sommige delen van Bosweide waren daarbij overgeslagen. Met name aan de Guirlande zijn nog verzakte opritten te vinden. De wegbeheerder vertelde, dat deze op korte termijn aangepakt zullen worden.

Er werden veel parkeerplaatsen bekeken. De trapeziumvormige parkeerplaatsen zullen verder aangelegd worden, maar er is niet meer budget dan voor 5 à 10 nieuwe per jaar. Het aanleggen kost 4000 euro per stuk. Alhoewel deze vorm voor de parkeerplaatsen als beter beschouwd wordt dan de gewone, rechthoekige vorm, zijn er niettemin nog veel plekken, waar men toch nog door het gras rijdt, om in het trapezium te landen, alhoewel dat niet nodig is. Dat lijdt, zoals bij deze plek aan de Boswinde, tot verdwijning van het gras naast de parkeerplaats. Daarom hebben bewoners sommige parkeerplaatsen met kleine struikjes omzoomd, zoals op de foto, aan de Wingerd. Dit laatste moet in overleg met de gemeente gebeuren. De bewoner, die de struikjes plaatst, sluit een convenant met de gemeente, waarin de bewoner belooft, de stuikjes te zullen onderhouden. Iedere bewoner van Bosweide kan in principe op deze wijze een parkeerplaats in Bosweide adopteren. Het beschermen van de trapeziumvormige parkeerplaats met stootbanden werd door de ambtenaren als weinig efficient afgewezen. Men zou te makkelijk over de stootbanden heen kunnen rijden. De groenbeheerder sprak ook over de ongeveer 200 paaltjes, die door bewoners geplaatst zijn, om het gras van de wadi’s te beschermen. Deze zullen voorlopig nog gedoogd worden, maar de groenbeheerder is van plan om zelf
flexibele plastic paaltjes te gaan plaatsen en daarna de door bewoners geplaatste paaltjesweg te halen.

Ook werd gesproken over het langsturen van handhavers, om in het gras geparkeerde auto’s te beboeten. De laatste jaren zijn er geen boetes uitgedeeld, omdat Europese regelgeving dat voor dit specifieke geval onmogelijk maakte. Door een aanpassing in de nationale wetgeving kan sinds dit jaar het parkeren in dit soort groenstroken weer beboet worden in Nederland. Daardoor zou het kunnen, dat de komende tijd de handhavers, die 2 al regelmatig in Bosweide komen, parkeerboetes uit zullen delen, bijvoorbeeld aan de vissers, die regelmatig in het gras bij de Bosplas parkeren.

Verder werd een kijkje op het talud genomen, onder andere bij de voetpaden, die veeldoor fietsers gebruikt worden, zoals het voetpad op de foto. Het plaatsen van hekjes bij het begin van deze voetpaden, om de fietsers af te stoppen, werd door degemeenteambtenaren categorisch afgewezen.


Het zou toch niet helpen, is hun mening. Een door bewoners van Bosweide aangelegd schelpenpad dicht bij de opening in het talud (zie foto) werd door de gemeenteambtenaren goedgekeurd. De te smalle en in slechte staat verkerende voetpaden van Bosweide werden ook uitgebreid bekeken en bediscussieerd. Alhoewel iedereen er het over eens was, dat er iets aan gedaan moet worden, waren de meningen over wat de beste oplossing zou zijn verdeeld. Grootste probleem is gebrek aan budget. Er valt op korte termijn geen verbetering te verwachten. Tevens werd nog gekeken naar opritten van huizen, die door bewoners op eigen initiatief verbreed zijn, om het uitrijden te vergemakkelijken. Dit is illegaal en wordt niet door de gemeente gedoogd, was de boodschap. Bewoners, die dit gedaan hebben, zijn door de gemeente gesommeerd, de verbreding ongedaan te maken.

Er werd ook gekeken naar kale plekken in het gras bij kruisingen en bij opritten. Deze kale plek op de foto, op de hoek van de Bosrank en Boswinde verandert bij regen in een modderpoel. Of deze kale plek het gevolg is van de vrachtwagens, die de containers legen, of van automobilisten, die de bocht te kort nemen, is niet bekend, maar de gemeente toonde zich in ieder geval bereid, dit soort punten te verbeteren. De meest waarschijnlijke oplossing is het leggen van grastegels, zoals dat eerder op de Serpentine gebeurd is (zie foto). Dat is op de Serpentine een goede oplossing gebleken.

Men wil verder de drempels van de fietspaden op de kruisingen nog verhogen, vertelde de wegbeheerder, maar het fietspad valt momenteel niet onder zijn verantwoordelijkheid. Hij is bezig de verantwoordelijkheid voor het fietspad te krijgen.

Deel dit bericht:

Gerelateerde berichten