24 juli 10:45

Aanleveren

Search
Close this search box.
Bosweide LikeJeWijk

Welkom op de website van de buurt Bosweide

De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen en het wonen en welzijn te bevorderen van haar leden. Bewoners van een woning (appartementen daaronder
begrepen), gelegen in de buurt “Bosweide”, deel uitmakend van de wijk “Ypenburg” te Den Haag. Om dit doel te bereiken worden diverse activiteiten uitgevoerd. De belangrijkste activiteiten zijn onder Doelstellingen van de vereniging weergegeven. Het bestuur bestaat momenteel uit zes bestuursleden. Tevens kent de vereniging een evenementen-commissie, een Buurt Preventie Team (BPT) en een groen-commissie.

Het bestuur
Voorzitter Rolf van Kouwen
Secretariaat Tomas Raming
Communicatie Tomas Raming
Algemeen Thelma Bachet
Algemeen Raymond Zijlstra
Penningmeester Hans van Bruggen
Ledenadministratie Harm van Beek
Emailadres nieuws.bosweide@gmail.com

Doelstellingen van de vereniging
De Bewonersvereniging Bosweide is op 20 januari 2000 opgericht om de belangen te behartigen van de eigenaren van een woning of een appartement in Bosweide. In Bosweide zijn ruim 600 villa’s en 3 appartementsgebouwen gerealiseerd. De doelstellingen van de vereniging zijn o.a.:
* het verstrekken van bewonersinformatie aan leden; het met de betrokkenen (onder andere gemeente en gemeentelijke instellingen) voeren van overleg omtrent het beheer en onderhoud van het openbaar gebied, in het bijzonder in Bosweide;
* het met de betrokkenen instanties voeren van overleg (onder andere gemeente en gemeentelijke instellingen, nutsbedrijven, openbaarvervoerbedrijven, politie, brandweer) omtrent de voorzieningen ten behoeve van de bewoners;
* het organiseren van evenementen met en voor bewoners met een sociaal, recreatief, educatief of cultureel doel.

Groenbeheer Björn Hakansson

De evenementencommissie
De evenementencommissie Bosweide organiseert de evenementen in Bosweide. Elk jaar worden er voor de kinderen diverse activiteiten georganiseerd zoals paaseieren zoeken met Pasen, Halloween, een lampionnenoptocht met St. Maarten en de intocht van Sinterklaas. Voor de volwassenen worden er ook de nodige activiteiten georganiseerd gericht op sociale cohesie zoals o.a. de Bosborrel en het Nieuwjaarsevenement/ Happen en Stappen.
 

Leden

Buurtpreventieteam Bosweide
Bosweide beschikt over een BPT dat let op leefbaarheid en veiligheid in de wijk, zorgt voor inbraakpreventie en een schone buurt. Het team vormt extra ogen en oren voor en heeft direct contact met de politie en andere diensten. Er vindt regulier overleg plaats met Politie, Handhaving en de Gemeente Den Haag. Het BPT is nadrukkelijk niet bedoeld om ‘boeven te vangen’ maar om te signaleren. Het buurtpreventieteam bestaat uit ongeveer 25 deelnemers, die in groepen van 2, 3 of 4 leden regelmatig in de wijk surveilleren aan de hand van een tweemaandelijks rooster. Surveillance te voet of per fiets, vindt plaats in de middag en de avond; ’s-nachts wordt uitsluitend gesurveilleerd indien teamleden aangeven hiervoor open te staan. Het team is uitgerust met goede en herkenbare kleding en beschikt over eigen communicatiemiddelen
en zaklantaarns. Naast veiligheid en leefbaarheid draagt het BPT ook bij aan de sociale samenhang doordat altijd in een verschillende samenstelling wordt gesurveilleerd en leden daardoor steeds meer medebewoners leren kennen.

Wilt u lid worden van het buurtpreventieteam?
U kunt zich opgeven voor het Buurtpreventieteam via het secretariaat of door een email te sturen aan bptbosweide2016@gmail.com.

WhatsApp alert groepen
In de wijk bestaan er drie WhatsApp groepen: Guirlande Alert (incl. Laan van Kans en Serpentine), Wingerd Alert (incl. Loofslinger) en Boswinde Alert (incl. Bosrank). Deze
WhatsApp groepen zijn ervoor bedoeld om urgente informatie te delen die de veiligheid betreft. Deze WhatsApp Alert groepen hebben veel deelnemers en dragen hierdoor zeer zeker bij aan de veiligheid van de wijk. Naast de bewoners is ook de wijkagent lid van de WhatsApp Alert-groepen. De WhatsApp groepen gelden de SAAR huisregels (zie https://www.wabp.nl/):

S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact of privé berichten.

Nog geen lid van de WhatsApp Alert-groep?
Meldt u dan aan via een mailtje met je telefoonnummer naar het secretariaat nieuws.bosweide@gmail.com

Uw lidmaatschap van de Bewonersvereniging Bosweide
De Bewonersvereniging Bosweide is op 20 januari 2000 opgericht onder de naam Kopersvereniging Boswijk om de belangen te behartigen van de kopers/eigenaren van een
woning of een appartement in Park Boswijk, het huidige Bosweide. Bosweide betreft het deelplan 8 van buitenplaats Ypenburg. In dit deelplan zijn ruim 600 villa’s en 3 appartementsgebouwen gerealiseerd in de periode 2000 – 2004. In mei 2004 is de naam van de vereniging officieel gewijzigd van Kopersvereniging Boswijk naar Bewonersvereniging Bosweide. Tevens is de doelgroep van de leden verbreed van eigenaren naar bewoners. Dus ook als u een woning in Bosweide huurt kunt u lid worden. Doelstelling van de vereniging is de belangenbehartiging en de bevordering van het wonen en welzijn van haar leden.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het verstrekken van informatie (o.a. via deze website en een nieuwsbrief, die via e-mail verspreid wordt)
  • Het voeren van overleg met betrokken instanties (o.a. de gemeente Den Haag)
  • Het organiseren van bewoners activiteiten

    Momenteel is ongeveer de helft van de bewoners lid van onze vereniging! Indien u naast uw fraaie woning of appartement ook betrokken wilt zijn bij de opbouw/behoud van een fijne woonomgeving, dan kunt u zich op eenvoudige wijze bij ons aanmelden.

Formulier lidmaatschap bewonersvereniging Bosweide
Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd tot schriftelijk voor 1 januari wordt opgezegd.
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering en bedraagt 20,- euro per jaar. Het bankrekeningnummer van de bewonersvereniging Bosweide is:
NL08ABNA0565664646

U kunt zich ook opgeven door de in onderstaande flyer aangegeven gegevens in te leveren op het secretariaat (nieuws.bosweide@gmail.com):
Bewonersvereniging Bosweide, Serpentine 1, 2496 VR, Den Haag

Deel dit bericht:

Gerelateerde berichten

BuitenBioscoop

Op zaterdag 7 september 2024 is het zover! BuitenLeeft organiseert de eerste buitenbioscoop meteen natuurlijk thema en nodigen

‘Smoelenboek’ de Bras

Wijkz, in samenwerking met de gemeente Den Haag en bewonersorganisatie BurenvanDeBras, is bezig met een ‘smoelenboek’ voor de Bras. We

Nieuwsbrief 251 Natuurlijk Delfland

Natuurlijk Delfland brengt periodiek een nieuwsbrief uit. Natuurlijk Delfland brengt periodiek een nieuwsbrief uit. Lees hier het actuele nummer van de