19 april 23:06

Aanleveren

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Singels WijkPlatform Ypenburg

Welkom op de website van de buurt Singels

De Bewonersorganisatie Singels is er voor het gebied in Ypenburg van de Bieremalaan tot aan de Laan van Hoornwijck bij trambaan lijn 15. De Bewonersorganisatie Singels heeft als belangrijkste doelstelling het leefbaar houden van de wijk Singels. Dit onder andere door het organiseren van activiteiten. De bewoners kunnen bij ons ook terecht voor vragen over groenvoorziening, parkeren, spelen, overlast, veiligheid en eventueel hulp bij aanvragen van subsidies voor wijkactiviteiten. Iedere bewoner uit de wijk Singels behoort tot onze doelgroep. De activiteiten die worden georganiseerd zijn onder andere de Buitenspeeldag in juni, Halloween in oktober en diverse kerstactiviteiten in december. De Bewonersorganisatie ondersteunt mede initiatieven vanuit bewoners, zoals bijvoorbeeld het project ‘Gulden Klinker’. Er is hiervoor in samenwerking met betrokken bewoners, het Buurtpreventieteam Singels, kinderopvang UP en de directeur van het stadsdeelkantoor, een overeenkomst opgesteld met als doel het heel houden van alle (vernieuwde) speeltoestellen en het schoon houden van de speeltuin aan het Wethouder Verheulplantsoen. De kinderen kunnen zo hier veilig spelen. Al na 1 jaar heeft dit geleid tot de instrating van een gulden klinker stoeptegel door onze Burgemeester Jan van Zanen.

Het bestuur Bewonersorganisatie Singels:
Voorzitter: Henny Laus
Secretaris:
Penningmeester: Jacqueline de Beauvesier Watson
Bestuurslid: Hennie Kluft

Tevens kent de Bewonersorganisatie nog een aantal commissies/(werk)groepen, die vanuit het bestuur functioneren.
De volgende commissies/(werk)groepen zijn:
Activiteiten contact bestuur: Jacqueline de Beauvesier Watson
BuurtPreventieTeam contact bestuur: Henny Laus
Nieuwsbrieven contact bestuur: Jacqueline de Beauvesier Watson
Website/mail contact bestuur: Henny Laus
Vrijwilligers contact bestuur: Jacqueline de Beauvesier Watson

Ondersteuning bestuur:
Het bestuur wordt in sommige gevallen ondersteund door een professional van Wijkz (welzijnsorganisatie in Piet Vink centrum). In voorkomend geval kan Nils van Teilingen worden ingeschakeld.

Contact met bestuursleden:
Heeft u vragen of wilt u informatie of meedoen in het bestuur, stuur dan een mail naar: bestuurbosingels@gmail.com


Deel dit bericht:

Gerelateerde berichten

Nieuwsbrief 238 Natuurlijk Delfland

Natuurlijk Delfland brengt periodiek een nieuwsbrief uit. Natuurlijk Delfland brengt periodiek een nieuwsbrief uit. Lees hier het actuele nummer van de