8 december 21:40

Aanleveren

Fiets2

Verkeersknelpunten Ypenburg; Terugkoppeling

Terugkoppeling en in gesprek met de gemeente over de beschreven knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen

Beste belanghebbende/ belangen behartiger,

Op zaterdag 18 juni 2022 hebben betrokken bewoners, gemeente en politici deelgenomen aan de fietsroute over de verkeersknelpunten. Mogelijk heeft de uitnodiging om die zaterdag erbij te zijn jou niet tijdig bereikt of was je verhinderd om te komen.
Van alle knelpunten is een mooie samenvatting gemaakt en die is aangeboden aan de politici en gemeente.

Vervolgens heeft Walter van Krieken spreektijd gehad op donderdag 15 september bij de gemeenteraad. Toenmalig wethouder Van Asten heeft beloofd om hierop terug te komen voor einde 2022. Dat is ook gebeurd alleen het was praktisch niet meer haalbaar om in de drukke decembermaand een bijeenkomst te organiseren.

De gemeente wil met nu moet ons in gesprek over de beschreven knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Ze maken ook graag van de gelegenheid gebruik om de situaties vanuit het perspectief van de gemeente toe te lichten.

Deel dit bericht:

Gerelateerde berichten