16 juli 08:33

Aanleveren

Zoeken
Sluit dit zoekvak.
lyceum Ypenburg

ALV op donderdag 7 april over de wijkagenda Ypenburg

De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op donderdag 7 april om 20 uur in het Lyceum Ypenburg. Het voornaamste punt van discussie zal de wijkagenda voor Ypenburg zijn. Deze wijkagenda is door de gemeente geïnitieerd. Iedere 4 jaar wordt door de gemeente een wijkplan gemaakt.

Deze keer echter is een top drie gemaakt, in plaats van een lange lijst met minimaal 20 punten, en deze top drie is meer gebaseerd op input van de bewoners zelf. 1510 huishoudens in Ypenburg hebben meegestemd met de prioritering van de agendapunten. Aan de 3 meest gekozen agendapunten is nog het punt verdraagzaamheid door de gemeente toegevoegd als 4e punt. De komende maanden wordt een uitvoeringsplan door de gemeente opgemaakt.

De uitslag is geworden:

  1. Schonere wijk
  2. Meer en beter onderhoud van groen
  3. Beter voorzieningen en aandacht voor samenleven

Dit was voor de gemeente een verrassende uitslag. Men had verwacht dat verkeersveiligheid in de top 3 zou eindigen. Dat is niet gebeurd.

De gemeente wil graag, dat de bewonersvereniging met voorstellen voor acties komt bij deze 3 punten. Wat betreft heet eerste punt, kan opgemerkt worden dat normaliter 1 keer per jaar een schoonmaakdag georganiseerd wordt door de evenementencommissie. Verder zijn er al veel bewoners, die een sleutel hebben van een ondergrondse afvalcontainer, gekregen van de gemeente, en kunnen ingrijpen, als de ingang van een container verstopt is. Deze bewoners hebben de eervolle titel van orac-adoptant, aangezien ze een afvalcontainer geadopteerd hebben. Dit vermindert ook de hoeveelheid zwerfafval. Uit de bijgevoegde brief, die aan orac-adoptanten is verstuurd, blijkt dat vanaf nu automatisch met sensoren geregistreerd wordt of ondergrondse containers vol zijn. Als dat het geval is, zou in principe uiterlijk de volgende dag die container geleegd moeten worden. De vrachtwagens van de gemeente rijden daarom geen vaste routes meer, maar een route die voor hen berekend wordt aan de hand van alle meldingen van de sensoren in de afvalcontainers. Een flinke verbetering, die tot minder vervuiling in de wijk leidt.

Tijdens de ALV willen we met zoveel mogelijk bewoners discussiëren over de wijkagenda, om tot voorstellen voor acties bij deze 3 punten vanuit bewonersvereniging te komen.

Deel dit bericht:

Gerelateerde berichten