26 mei 01:36

Aanleveren

Maak kennis met Krista Schram van de Hogeschool Inholland Rotterdam, en haar rol voor 'MaakJeWijk'.

Maak kennis met Krista Schram van de Hogeschool Inholland Rotterdam, en haar rol voor ‘MaakJeWijk’.


Voelt u zich veilig in uw straat en buurt? Waar komt dit door? We zijn met het project ‘MaakJeWijk’ sinds het voorjaar op zoek naar welke zaken het woon, werk en leefplezier in Beverwaard positief en negatief beïnvloeden. En of dat gevolgen heeft voor wat u denkt, voelt en wat u doet in de wijk. In Beverwaard vormen bewoners, ondernemers, gemeente, woningcorporaties, politie en wijkorganisaties een diverse club van Rotterdammers die aan de slag gaan met ‘MaakjeWijk’. Dit doen ze door eerst te onderzoeken waar de buikpijn en de kracht van de wijk zit. Op basis daarvan gaan ze interventies/acties bedenken, veelvuldig testen en uitvoeren de komende jaren. Een impressie wat er tot nu toe gedaan is leest u via:
https://likejewijk.nl/ijsselmonde/berichten/ijsselmonde/beverwaard/maakjewijk-beverwaard/

Docent en onderzoeker Krista Schram van de Hogeschool Inholland Rotterdam werkt mee aan ‘MaakJeWijk’ in Beverwaard, we maken in dit artikel nader kennis met haar!

Wie ben je, wat is je rol?
Mijn naam is Krista Schram. Ik werk bij Hogeschool Inholland Rotterdam als onderzoeker en docent. Ik doe onderzoek naar de manier waarop burgers de veiligheid en veiligheidszorg ervaren. Dat wordt in vaktermen ‘subjectieve veiligheid’ of ‘veiligheidsbeleving’ genoemd. We deden onder andere onderzoek in Zuiderpark, Delfshaven, Schiedam en nu dus ook in Beverwaard. 

Wat ben je aan het doen/is je opdracht?
De gemeente wil in Beverwaard waar nodig werken aan een beter gevoel van veiligheid. Om dat te kunnen doen, moet je eerst de wijk en haar bewoners goed begrijpen: Wie voelen zich precies onveilig? Wanneer, waar en waarom? Maar ook: Wat gebeurt er al in de wijk wat er juist aan bijdraagt dat bewoners zich prettig en veilig voelen? Het is mijn taak om eerst die vragen te beantwoorden. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met een team van onderzoekers en studenten.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen tot nu toe?
We hebben inmiddels met bijna 100 bewoners straat gesprekken gevoerd over de wijk en de veiligheid. Het mooie is dat we dat samen hebben gedaan met medewerkers van wijkorganisaties, de gemeente en de wijkraad, zodat het onderwerp veiligheidsbeleving bij steeds meer mensen gaat leven. De interviewers merkten dat veel bewoners naast negatieve ook positieve aspecten over Beverwaard naar voren brachten, zoals het groen, goed contact met naaste buren en de ons-kent-ons sfeer in de wijk. Om goed zicht te krijgen op veiligheidsbeleving in Beverwaard hebben we echter meer informatie nodig. We zijn nog druk doende die te verzamelen.

Waarom is het zo belangrijk om met subjectieve veiligheid aan de slag te gaan?
Je prettig en veilig voelen in je woonomgeving is een voorwaarde om ook op ander terreinen – binnen je gezin, op het werk of op school – goed te kunnen functioneren. Daarnaast is het voor de leefbaarheid van een wijk belangrijk dat bewoners zich er veilig voelen, zodat ze zich buiten vrij bewegen, elkaar ontmoeten, hun kinderen laten buitenspelen. Een levendige, positieve sfeer op straat draagt ertoe bij dat letterlijk minder ruimte is voor dominante groepen en negatief gedrag.

De planning voor project ‘MaakJeWijk’ in Beverwaard:

Zomer 2022
– Uitkomsten gesprekken
– Keuze welke buurt en thema’s
– Zoveel mogelijk ideeën krijgen over de thema’s

Najaar 
– Ideeën veiligheidsbeleving, uitwerken en testen

Doet u mee of wilt u meer informatie, neem dan contact op met cb.kousemaker@rotterdam.nl

Deel dit bericht:

Geen berichten gevonden!

Categorieën

Gerelateerde berichten