16 juli 07:27

Aanleveren

WhatsApp-Image-2022-06-07-at-12.24.58-PM

Welkom nieuwe wijkraad!

De nieuwe wijkraad is op 16 maart verkozen en op 20 april geïnstalleerd!

Samen met bewoners zal de Wijkraad het wijkakkoord Bloemhof opstellen. Hierin staan de punten die belangrijk zijn voor de wijk en waar de gemeente de komende periode aan zal gaan werken. De Wijkraad adviseert daarnaast de gemeente over wat er in de wijk speelt. De gemeente gaat dan beslissen over hoe met deze adviezen om te gaan. Belangrijke taak van de Wijkraad hierbij is om met bewoners in gesprek te blijven.

De vergaderdata zijn (locaties nog onbekend): 17 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december. Meer info over de vergaderingen via www.wijkraad.rotterdam.nl

Dit artikel is ook gepubliceerd in de wijkkrant van Bloemhof welke huis aan huis verspreid is in de zomer van 2022. Lees ook digitaal via deze link

Deel dit bericht:

Geen berichten gevonden!

Gerelateerde berichten