3 maart 16:41

Aanleveren

Riederlaan

Vergroening Riederlaan

Afgelopen maanden is er vaak contact geweest tussen bewoners van de Riederlaan en de gemeente Rotterdam over veranderingen in de straat. Op 7 november hebben ze met een aantal bewoners van de Riederlaan een bijeenkomst gehad over de ontevredenheden en vragen over de vergroening en aanpassingen in de Riederlaan.

De vergroening/aanpassing van de Riederlaan is door de gemeente begonnen om de bomen te behouden en de schade aan de straat te verminderen.
Deze ontwikkelingen hebben veel invloed op de functies van de straat en zorgt voor ontevredenheid. Daarom doen ze dit graag zoveel mogelijk samen met de bewoners van de Riederlaan. Tijdens de bijeenkomst van 6 december heeft de gemeente antwoord gegeven op eerder gestelde vragen en ontevredenheden van de bewoners. Om ervoor te zorgen dat iedereen hierover geïnformeerd is, wordt deze brief met de antwoorden huis-aan- huis verspreidt in de Riederlaan.

Dit zijn de vragen van de bewoners en de bijbehorende antwoorden van de gemeente.

1. Is het mogelijk om de plantenvakken op de hoeken van de Riederlaan en de Riederstraat te verkleinen zodat er meer ruimte is om te lopen?
Het is mogelijk om de plantenvakken op de hoeken van de Riederlaan/ Riederstraat aan te passen, zodat er meer ruimte ontstaat. In overleg met de aanwezige bewoners is er toch voor gekozen om geen aanpassingen te doen aan deze plantenvakken. Nu de beplanting aanwezig is, hebben bewoners een positiever beeld gekregen van de plantvakken. Wel wordt het boompje met vruchten meer naar het midden verplaatst zodat deze buiten bereik van kinderen komt te staan.

2. Kunnen de Acaciabomen worden gekapt of verplant?
Gezonde bomen mogen in Rotterdam niet zomaar gekapt worden. Na het gesprek op 7 november zijn ze nog een keer in gesprek gegaan met de bomenexperts. Hieruit is gebleken dat alle bomen in de Riederlaan gezond zijn. Daarnaast is het in Rotterdam ook noodzakelijk en wenselijk om de stad groener te maken om bijvoorbeeld wateroverlast en hitte tegen te houden. In sommige gevallen kan overwogen worden om een boom te verplanten. In het geval van de Acaciaboom, die hier al jaren staat wordt er door bomenexperts geadviseerd om dit niet te doen. De kans is groot dat de boom het verplanten niet overleeft.

3. De aangebrachte boomspiegels (grond rondom de bomen) hebben niet overal dezelfde breedte- en lengtematen; kunnen de vakken aangepast worden?
Om het probleem van de wortelopdruk en overlast hiervan op te lossen, moeten ze de boomspiegels groter maken. Dit noemen we groeiplaatsverbetering. Wortels krijgen zo meer ruimte om in de grond te groeien in plaats van aan de oppervlakte. De breedte van de boomspiegels, is aangepast aan de groeirichting en hoogte van de boomwortels. Op die manier blijft de boom langer in goede gezondheid en neemt wortelopdruk tegen de bestrating af. Om de wens van bewoners tegemoet te komen heeft de gemeente aangeboden om alle boomspiegels in lengte te verkorten met één of twee rijen tegels. Hierdoor ontstaat meer ruimte tussen de boomspiegels. In overleg met aanwezige bewoners wordt de breedte van de boomspiegels niet aangepast. Door aanwezige wortels tegen de rand van de boomspiegel is het niet mogelijk om overal de breedte aan te passen. Daarom hebben de bewoners gekozen voor één breedte maat in plaats van verschillende maten. De loopruimte tussen boomspiegels en woningen blijft dus hetzelfde.

4. De stoep (uitstapstrook) tussen een boomspiegel en een parkeervak is smal. Kunnen we dit breder maken?
De uitstapstrook tussen de parkeerplaatsen en de boomspiegels is de minimale standaard in Rotterdam. Als de boomspiegel smaller (of de uitstapstrook breder) wordt gemaakt met tegels is de kans groot dat de tegels los komen te liggen door wortelopdruk. Hierdoor ontstaat struikelgevaar. Tussen de parkeerplaatsen en boomspiegels waar geen uitstapstrook mogelijk is, laten we de half-verharding (grind) liggen, behalve als het mogelijk is om nog één rij tegels te plaatsen tot aan de wortels. Mochten de tegels die nu tussen de parkeerplaatsen en boomspiegels liggen niet goed blijven liggen, wordt dit ook vervangen door half-verharding om struikel gevaar te beperken.

5. Is het mogelijk om de beplanting aan te passen en te kiezen voor beplanting, zoals die is aangebracht op de Veranda?
De keuze voor de beplanting is beperkt. Dit komt door de Acaciabomen in de straat. Planten, zoals op de Veranda, staan niet in deze boomspiegels. De planten zouden het door de wortels van deze bomen niet overleven. Daarom is de keuze gemaakt om bodem bedekkende planten in de boomspiegels en plantvakken te gebruiken. Hieronder ziet u een beeld hoe het er wel uit kan gaan zien. Als er in de toekomst een boom vervangen moet worden omdat de boom niet meer kan herstellen, dan plaatsen we een ander type boom terug. Dan kunnen ze ook andere planten in de grond van de boomspiegels zetten.

6. Kan er ter hoogte van Donkerslootstraat meer gevelverlichting komen? Het is hier erg donker.
Dat weten ze nog niet. De gemeente overlegt met Woonstad om te kijken naar de mogelijkheden. Hierover ontvangt u nog een definitief antwoord.

Nieuwe actiepunten
Tijdens de terugkoppeling op 06 december 2022 zijn nog twee actiepunten naar voren gekomen.

• Ter hoogte van huisnummer 17 t/m 23 vinden de bewoners het hoogteverschil en daardoor smallere stoep lastig. De gemeente heeft voorgesteld om de stoep te verbreden tot aan de huidige boomspiegels. Dit lost het hoogteverschil niet op, wel wordt het makkelijker voor voetgangers om hier te lopen. De bewoners van deze huisnummers ontvangen hiervoor nog apart een brief met tekening van aanpassingen en datum van uitvoering.
• Ter hoogte van huisnummer 19 ligt de straat op sommige plekken scheef. Hierdoor is een kuil ontstaan waar water in staat. De gemeente gaat deze ongelijkheden herstellen.

Start werkzaamheden
De werkzaamheden om de boomspiegels te verkorten, starten maandag 12 december 2022. De andere werkzaamheden volgen daar achteraan. Over een half jaar komt de gemeente nog een keer samen met de bewoners van de Riederlaan om te zien hoe alles erbij staat in de straat. In de tussentijd blijven we graag via onze wijkregisseur en wijknetwerker op de hoogte van tussentijdse ontwikkelingen.

Bedankt voor uw begrip
Ze beseffen ons dat deze situatie niet prettig is en willen u hartelijk danken voor uw tijd en moeite. De gemeente probeert zo goed mogelijk alle belangen (ook van bewoners) rondom onderwerpen, zoals: parkeren, ruimte voor de voetganger, spelen, vergroening om wateroverlast en hitte tegen te houden, samen te brengen in de buitenruimte. Soms botsen belangen en soms zijn oplossingen niet naar tevredenheid van elke bewoner of ondernemer. We erkennen dit en gaan graag in gesprek over de keuzes die we als gemeente maken.

Ze hopen op uw vertrouwen dat we dit doen omdat we samen willen werken aan een groener en beter leefomgeving voor de gehele wijk.

Deel dit bericht:

Geen berichten gevonden!

Gerelateerde berichten

Steunouder gezocht!

Een nieuwe oproep vanuit Steunouder! Een moeder met vijfjarige zoon zoekt een andere moeder met een kind in

Bijeenkomst Jongerenraad

Vandaag vond de start bijeenkomst van de Jongerenraad in Bloemhof plaats, die werd geopend met een gezamenlijk diner.