28 mei 16:33

Aanleveren

bijeenkomst

Bijeenkomst op de basisschool

Als wijkagent is Maurice met veel diverse “doelgroepen” in verbinding.

Jongeren zijn de toekomst, maar zij leven in het heden. Een basisschool nodigde hem uit om met medewerkers en ouders (van leerlingen uit groep 7 en 8) in gesprek te gaan over belangrijke maatschappelijke thema’s. Tijdens deze bijeenkomst heeft Maurice samen met diverse netwerkpartners, met expertise jeugd, uitleg gegeven over zijn werk.

Ouderbetrokkenheid is één van de belangrijke schakels in de toekomst van een jongere, aanvullend op deze “schakel” vertelden ze hoe ze (vooral preventief) kunnen ondersteunen op allerlei vlakken. Deze bijeenkomst gaat zeker een vervolg krijgen.

Deel dit bericht:

Geen berichten gevonden!

Gerelateerde berichten