10 december 18:35

Aanleveren

wijkakkoord hillesluis foto likejewijk

Wijkraad organiseert vanaf juni wijktafels over het Wijkakkoord Hillesluis

De wijkraad van Hillesluis heeft het wijkakkoord in maart aan de wijk gepresenteerd. Het wijkakkoord is tot stand gekomen op basis van gesprekken tussen de wijkraad, bewoners en instellingen van Hillesluis en met de gemeente. Met elkaar is besproken wat belangrijk is voor Hillesluis en wat nodig is om de komende 4 jaar aan te werken.

Vijf prioriteiten
Voor de komende 4 jaren heeft de wijkraad 5 prioriteiten gesteld voor Hillesluis. In juni zal de gemeenteraad het wijkakkoord van alle wijkraden en ook die van Hillesluis definitief vaststellen. Voor elk van deze 5 prioriteiten gaat de wijkraad vervolgens vanaf juni maandelijks wijktafels organiseren met bewoners om samen aan de slag te gaan met de belangrijkste prioriteiten voor de wijk.

De eerste wijktafels worden per prioriteit georgansieerd op diverse momenten in juni en juli.

Wijktafels in Hillesluis

1. Een kansrijke, initiatiefrijke en betrokken wijk.

Maandag 26 juni

2. Een veilige wijk op alle terreinen.

Dinsdag 6 juni

3. Een schone, hele en fijne wijk.

Donderdag 15 juni

4. Een prettige, toekomstbestendige en toegankelijke wijk.

Woensdag 21 juni

5. Een betrokken, economisch krachtige winkelkern.

Woensdag 5 juli


Lees het wijkakkoord hieronder:

Deel dit bericht:

Geen berichten gevonden!

Gerelateerde berichten

Bewaarkaart Vreewijk

Binnenkort ontvangt iedereen de bewaarkaart Vreewijk in de bus, of je hebt deze al gehad. Dit is een