18 augustus 22:04

Aanleveren

Dag: 23 december 2021

De Beverwaard kan niet meer wachten tot de kerst. Als je ’s avonds een rondje met de hond doet is dat een prachtig gezicht. Reporter Joop deed ook een rondje en zag een hele boel verlichting, het is schitterend!

Beverwaard is 40 jaar oud en dat begint zijn tol te eisen als je de infrastructuur bekijkt! De bewoners geven aan waar de knelpunten letterlijk in de straat liggen. Kuilen, hobbels, boomwortels etcetera. Vaak duurt het best wel lang eer dat gemaakt of verbeterd wordt. Donderdagochtend 23 december werden de twee kuilen in het wegdek …

Wegdek verbeterd in Cannenburchstraat Lees verder »

Een kersverse editie van de wijkkrant Beverwaard is uit in samenwerking met de Winkeliersvereniging Beverwaard en veel wijkorganisaties, Beverwaarders en meer! In de wijkkrant deze keer veel aandacht voor de inzet en de betrokkenheid van Beverwaarders in het zware jaar 2021. We blikken terug op de mooie bewonersinitiatieven en dat wat ons trots maakt. Maar …

Trots op de Wijkkrant van Beverwaard! Lees verder »