19 juli 10:34

Aanleveren

wonen

Thema-avond woonoverlast Wijkraad Bloemhof

Woensdagavond 27 september was de thema-avond over woonoverlast van de Wijkraad Bloemhof in speeltuin de Driehoek.

Na de installatie van het nieuwe wijkraadslid Thea van Gils werd een presentatie gehouden door de directie veiligheid van de gemeente Rotterdam. De directie was uitgenodigd om een toelichting te geven over de werkwijze en de verschillende soorten zaken die zij tegenkomen.

De thema-avond werd bezocht door een kleine 30 wijkbewoners, die na de presentatie gelegenheid kregen om hun vragen te stellen en opmerkingen mee te geven. Daar werd ruim gebruik van gemaakt. Het was een grote diversiteit aan onderwerpen die aan de bod kwamen.

Om er een aantal te noemen:

– de overlast van honden die alleen thuis gelaten worden of waarvan er veel te veel in huis gehouden worden;
– mensen die getuige zijn van dealen op straat of verwarde mensen;
– de overlast van bezoekers van een horeca locatie;
– rattenoverlast;
– de stankoverlast die van een aantal specifieke bomen komt;
– de zichtbaarheid (of beter het gebrek daaraan) van handhavers en wijkagenten;
– maar ook de buitenruimte, het gebrek aan onderhoud maar ook het gedrag van mensen die bijdragen aan de vervuiling;

Dit is overigens lang niet alles, maar het geeft wel een goede indruk aan de veelheid van problemen die mensen ervaren in onze wijk. Buiten de vergadering om zijn door enkele bewoners nog speciale gevallen met de directie veiligheid en de gemeente besproken. Opvallend is dat veel overlastproblemen voor een oplossing mede afhankelijk zijn van de woningbouwvereniging. Die kreeg ook behoorlijke kritiek. Er waren ook enkele voorbeelden waaruit bleek dat melden wel kan helpen, maar ook dat soms een lange adem nodig is om instanties rondom overlast en handhaving in beweging te krijgen.

Afgesproken is dat de wijkraad in gesprek blijft met de directie veiligheid en ook de wijk verder zal informeren. Bovendien zal er begin volgend jaar een vervolgbijeenkomst georganiseerd worden waarbij ook de stadsmarinier, politie en woningbouwverenigingen uitgenodigd zullen worden.

Deel dit bericht:

Geen berichten gevonden!

Gerelateerde berichten