23 maart 03:59

Vreewijk

perry 4

Wijk aan Zet: Wijkraad kandidaat Perry de Snoo

De verkiezingen voor de wijkraden zijn op 16 maart 2022, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Rotterdammers van 16 jaar en ouder konden zich tot 17 januari kandidaat stellen. WijkPlatform LikeJeWijk geeft kandidaten de ruimte om zich voor te stellen.

In dit portret: Perry de Snoo

Even voorstellen:

Ik ben Perry de Snoo 33 jaar oud en woon samen met mijn vriendin en zoontje van 5 jaar in Vreewijk de Vaan.

  • Vanwaar de keuze om u beschikbaar te stellen?

De keuze om mij beschikbaar te stellen voor de wijkraad van Vreewijk is dat ik altijd binding met deze mooie wijk heb gehad en zelf erg actief ben op maatschappelijk gebied en hulpverlening. Vreewijk werd in 2007 door toenmalig minister Ella Vogelaar op de lijst van 40 probleemwijken geplaatst, zelf deel ik deze gedachtegang niet en wil daar graag met de bewoners verandering inbrengen. Ik wil de wijk een stem geven en door samen te werken met de bewoners, instanties en buurt initiatieven kunnen wij een prettige leefomgeving creëren voor iedere bewoner in Vreewijk.

  • Wat is uw binding met Vreewijk?

Ik ben zeer op jonge leeftijd komen wonen in Vreewijk en heb een kleine uitstap gemaakt van 3 jaar naar Lombardijen voor ik weer terug kwam in dezelfde straat waar ik altijd gewoond heb. Bij elkaar woon ik nu +/- 29 jaar in deze mooie wijk en in dezelfde straat, al mijn kennissen, vrienden en familie wonen in Vreewijk en dat maakt mij ook zo betrokken bij de wijk. Sinds kort is op aandringen van mijzelf de stichting waar ik secretaris van ben in Vreewijk gesetteld, wij verblijven sinds kort in buurthuis de brink.

Stichting Goal begeleid mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en sportbegeleiding, via deze manier probeer ik nog een extra steentje bij te dragen aan onze wijk en de bewoners.

  • Wat zijn uw belangrijkste punten voor de aankomende 4 jaar?

De aankomende 4 jaar wil ik mij vooral ingaan zetten op Veiligheid, Jeugd, Samenwerking en Sociaal isolement.

Veiligheid:

Binnen onze wijk is erg veel onveiligheid aanwezig en daar is door veel bewoners over geklaagd. Op de Groenezoom bijvoorbeeld wordt met enige regelmaat veel te hard gereden, ook bij de scholen die aanwezig zijn binnen de wijk. De school waar mijn zoontje zit er wordt veel geklaagd door ouders over de onveilige oversteekplaats, bij de andere school is het erg onoverzichtelijk om over te steken omdat er geen zebrapad aanwezig is. Hier zou ik graag verandering in zien komen en denk dan vooral aan oversteekplaatsen met een stoplicht en meer verkeersdrempels om het verkeer af te remmen. De fietspaden zijn ook erg slecht zichtbaar in de wijk en zorgt ook voor onveilige situaties, dit zelfde geldt voor het veelal dubbel geparkeerde auto’s in de wijk en bij de scholen die onze wijk rijk is.

Jeugd:

In de wijk is veel jeugd aanwezig die vrij weinig vermaak kunnen vinden, er zijn in de buurt wel activiteiten voor de jongeren maar dit blijkt niet de gewenste uitwerking tot op heden te hebben. Daarom wil ik mij eigen hard maken om een plek te creëren op verschillende plekken in de wijk waar bijvoorbeeld een kunstgras veld/kooi zou kunnen komen en dit een ontmoetingsplek voor de jongeren te worden.

Ook wil ik mij graag inzetten om meer kleine speelgronden te krijgen in de wijk om de jongere kinderen ook een leuke en mooie plaats te geven om te kunnen ravotten en zich uit te kunnen leven.

Samenwerking:

De aankomende vier jaar wil ik mij eigen in gaan zetten op samenwerking met de bewoners en een positieve band met elkaar op te bouwen.
Dit is belangrijk omdat de bewoners de problemen en knelpunten ontdekken en dit opgelost willen zien worden, ook zijn de bewoners een bron van ideeën hoe hun straat en wijk verbeterd zou moeten worden. Mijn ideale situatie zou zijn dat bewoners “baas” zijn over hun eigen straat en zelf kunnen bepalen wat hun verbeterd willen zien en op welke manier. Dan is het aan mij om dit ter sprake te brengen met een goed onderbouwd verhaal om te bekijken of dit mogelijk is.

Buiten het samenwerken met de bewoners zou ik mij ook in willen zetten om de stichtingen, verenigingen, instanties en buurt initiatieven die lopen in Vreewijk met elkaar te koppelen en gezamenlijk de wijk te kunnen helpen en versterken.

Want samen sta je sterker!

Sociaal isolement:

Dit is een item die al langer speelt in Nederland en dit is door de Corona pandemie alleen maar erger geworden, mensen in een sociaal isolement. Sociaal isolement is niet hetzelfde als eenzaamheid. Sociaal isolement is een situatie; eenzaamheid is een gevoel. Bij sociaal isolement ontbreekt het mensen aan een ondersteunend netwerk van familie, vrienden en bekenden. Ze missen de persoonlijke relaties waar zij op terug kunnen vallen wanneer ze steun nodig hebben. Dit is vaak terug te zien bij bewoners van boven de 65+, maar de laatste jaren ook bij bewoners een jongere leeftijd.

Deze groep is vaak kwetsbaar omdat zei niemand hebben om op terug te vallen als er situaties zich voordoen die ze liever hadden willen bespreken.

Dit is de reden dat ik dit een belangrijkpunt vindt voor de aankomende vier jaar om daar verbetering in te willen brengen. Dit moeten wij samen doen met de bewoners van Vreewijk en het organiseren van straat of wijk activiteiten waarbij dit soort bewoners weer onder de mensen komen en een nieuwe sociaal net werk kunnen opbouwen.

  • Wat “liket” u zo aan de wijk Vreewijk ?

Binnen de wijk zijn er zoveel stichtingen, instanties en buurt initiatieven aanwezig dat je merkt dat men betrokken is bij de wijk. Dat is ook iets wat mij erg “Liket” om bewoners ook gewoon keihard bezig te zien om andere wijkbewoners net dat steuntje in de rug te bieden als zei dit nodig hebben.

Stichting Kroeldekens die voor bewoners mooie dekens breidt, Bewust Vreewijk die een kledingbank erop na houdt om minder bedeelde te kunnen kleden en de buurtpreventie die elke avond met vrijwilligers opstap gaan in de wijk om de buurt een veiligere plek te maken. Allemaal groepen die bijdrage aan de wijk en de wijk een mooiere en veiligere plek maken. Dit is wat ik ook hoop te bewerkstelligen met Stichting Goal en straks (hopelijk) als Wijkraadslid.

  • Wie uit Vreewijk wil jij graag in het zonnetje zetten?

Ik zou graag John Luijendijk in het zonnetje willen zetten. John is een oud-bewoner van Vreewijk en zit sinds kort weer terug in Vreewijk met zijn stichting Goal in de Brink.

John heeft gewoond op de Zeistraat, Eiberpad, Lede en de Voorde dit geeft hem de binding met onze wijk en John noemt zich zelf dan ook een echte Vreewijker. Nu zet John zich in voor de wijk om bewoners met afstand tot de arbeidsmarkt en bewoners uit een sociaal isolement te halen. Hij doet dit vanuit het kantoor wat hij sinds Februari heeft in buurthuis de Brink en de binding met de wijk geeft hem ook de motivatie om dit te doen voor de wijk. Iedereen is welkom om een praatje te maken bij hem en een lekker bakje koffie te komen doen en te bekijken of hij iets kan betekenen voor de bewoners. John heeft sinds kort ook arbeidstoeleiding trajecten gestart om bijvoorbeeld mensen in de bijstand of zonder diploma’s toch aan een baan te helpen. Dit maakt hem de ideale kandidaat om lekker in het zonnetje te zetten.

Bent u ook kandidaat en wil u uzelf voorstellen? Stuur een mail naar redactie@likejewijk.nl en wie weet komt er een LikeJeWijk reporter langs voor een foto en een interview!

Meer informatie over de wijkraden en Wijk Aan Zet leest u op dit WijkPlatform en via: https://bit.ly/3tT2VjD

Deel dit bericht:

Gerelateerde berichten