23 maart 03:47

Vreewijk

TKC-zoekt-tuinenkeurders-Hoofdafbeelding-LikeJeWijk-iUVHX

TKC zoekt tuinenkeurders

De Tuinen Keurings Commissie heeft zoals de meeste van onze lezers wel weten de schone taak om ieder jaar in juni alle tuinen in Tuindorp Vreewijk te beoordelen op onderhoud en aandacht en daaraan zo mogelijk een prijs toe te kennen. Helaas is in 2020 een fysiek bezoek van de tuinen niet mogelijk geweest vanwege de coronavoorschriften, maar de hoop is dat het in 2022 weer mogelijk is de keuringen uit te voeren door keurders, waarvan er echter tot nu toe te weinig zijn. Daarom zoekt de T.K.C. mensen die dit jaar de taak van keurder op zich willen nemen.

Wat houdt tuinenkeurder zijn in?
Dat het de ‘tuin-politie’ zou zijn is een heersend misverstand. Zelf ben ik een aantal jaren geleden toegetreden tot het ‘keurderskorps’ en er is heel veel verschil met vroeger, toen er bij wijze van spreken geen sprietje onkruid in de tuin mocht staan om voor een prijs in aanmerking te komen en de mening over het begrip ‘mooie tuin’ nogal eens in het geding kwam. In koppels van twee personen krijg je een gedeelte van de wijk toebedeeld waarvan je de tuinen gemakkelijk binnen drie dagen kunt bekijken. Criteria voor het toekennen van een voldoende of onvoldoende beoordeling zijn aandacht, beplanting en verzorging aan de hand van een formulier. Ookal voldoet een tuin niet aan alle criteria, wanneer je ziet dat de bewoner zijn/haar best doet er iets van te maken, of wanneer iemand als beginnend tuinier blijk geeft van een veelbelovende start, krijg die tuin toch een positieve beoordeling, soms als aanmoedigingsprijs. Tegenwoordig vallen gelukkig ook tuinen in de prijzen met een andere beplanting dan de klassieke bloementuin! Dus er is ruimte voor creativiteit en andere opvattingen van ‘een mooie tuin’ worden zeer gewaardeerd. Ook groenten en fruit kunnen een onderdeel vormen van de beplanting, iets wat in vroeger tijden uit den boze was.

”Wat ik leuk vind aan het keuren is dat je een nieuwe kijk krijgt op wat er groeit en bloeit en vooral leeft in je wijk. Al is het niet altijd om vrolijk van te worden, toch zijn er veel leuke ontdekkingen tijdens je wandelingen door de achterpaden en er zijn zoveel vriendelijke wijkbewoners die iets leuks, aardigs of ontroerends weten te vertellen over hun eigen stukje grond. Dat schept verbinding! Ook het samen met een medekeurder beoordelen en de taak verrichten vind ik fijn. Het levert veel leuke gesprekken op en aardig is te merken dat je vaak op hetzelfde uitkomt, ook al verschil je misschien van smaak met je collega. Samen tot een compromis kunnen komen is dan ook wel belangrijk.” Aldus de TKC en een enthousiaste keurder.

Voelt u zich aangesproken door dit relaas, denkt u wel iets te kunnen toevoegen aan het beoordelen van de tuinen in onze wijk, of hebt u gewoon zin in drie dagen samen met een maatje struinen door de tuinen van Tuindorp Vreewijk, meld u dan aan via: infotkc@kpnmail.nl of bij Corrie Kruithof Tel. 4197143.

 

Deel dit bericht:

Gerelateerde berichten