28 mei 04:10

HILLESLUIS

Soundwalk-voor-bewoners-Hillesluis-Hoofdafbeelding-LikeJeWijk-01EJp

Soundwalk voor bewoners Hillesluis

In maart/april vorig jaar heeft de gemeente een nieuw wegdek op een gedeelte van de Hillevliet aangelegd, dat deels uit de stille klinker bestaat. Het is een proef om te beoordelen hoeveel minder geluid dit soort straatsteen veroorzaakt. Om het effect van deze straatsteen te bepalen, voeren ze geluidsmetingen uit. Daarnaast zijn ze ook benieuwd wat bewoners/ondernemers van de nieuwe bestrating vinden. Om dit te onderzoeken organiseren ze woensdag 13 april een Soundwalk voor omwonenden, o.l.v. wethouder Bonte en i.s.m. DCMR.

De Soundwalk
De Soundwalk bestaat uit een wandeling langs de Hillevliet en nabije omgeving. Tijdens deze wandeling wordt uitgelegd hoe geluid wordt verwerkt in de hersenen en hoe geluid van invloed kan zijn op de beleving van de openbare ruimte. Daarnaast vragen wij omwonenden om met behulp van een app/vragenlijst het geluid langs de Hillevliet te waarderen.

Beoogd resultaat
Bij gebruik van de stille klinker kan het geluid in de straat tot wel 2 a 3 decibel afnemen, zo bleek uit iedere proeven in de wijk Rotterdam-Overschie. Daar betrof het zelfs bijna een halvering van de geluidsbelasting ten opzichte van de traditionele betonnen straatstenen. Zie ook: » Succesvol experiment in Rotterdam-Overschie – Persberichten Rotterdam

Concept programma:

–           Welkom en aanleiding soundwalk – (5 min)

–           Bekijken meetinstrument DCMR (kunsthoofd om geluidkwaliteit te beoordelen) (10 min)

–           Soundwalk, incl. toelichting  (20-30 min)

–           Vervolgaanpak stille klinkers toelichten (5 min)

–           Afsluiting (5 min)

Aanmelden
Er zijn 10 plekken beschikbaar, dus meld je snel aan door een e-mail te sturen naar Jan Potter van de DCMR (jan.potter@dcmr.nl). De Soundwalk is op 13 april vanaf 12.00 uur en duurt ongeveer een uur.

Meer informatie
Nog meer vragen? Neem dan contact op met Jan Potter van de DCMR (jan.potter@dcmr.nl).

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

Gerelateerde berichten

Buurt Bestuurt RBZ

Maandagavond 16 mei was een goede bijeenkomst van bewoners Riederbuurt Zuid (RBZ) met werkers in de wijk over