Buurtbord

Aanpak duiven en rattenoverlast

Ratten en duiven horen bij de stad, maar het moeten er niet te veel worden. Om die reden start de gemeente met een campagne om bewoners en ondernemers aan te

Jouw bericht of activiteit op LikeJeWijk?

Informeer de wijk als je hulp nodig hebt of kan bieden, een activiteit wilt promoten of gewoon hele mooie foto’s wilt delen van vroeger of nu. Wij zorgen ervoor dat de wijk elkaar kan vinden en verbinden. Positief, trots, informerend en met een gezonde dosis fatsoen! Volg intussen Beverwaard ook via Facebook, Twitter en Instagram.