5 juli 11:14

HILLESLUIS

IMG_1929

‘Bakkie voor een zakkie in de Immobiliastraat’

Een van de grootste ergernissen in Rotterdam, zwerfvuil! Mensen gooien blikjes, zakjes en ander afval op straat en afval wordt hier en daar verkeerd aangeboden. We willen schone straten en daarom zijn alle initiatieven waar bewoners bij betrokken zijn goed. Net als ‘Bakkie voor een Zakkie’! Aldus Wethouder Vincent Karremans

Op 5 maart werd in Hillesluis gestart met de pilot ‘bakkie voor een zakkie’. Samen met bewoners, ondernemers en de gemeente werden de handen ineengeslagen om de uitdagende afvalproblematiek, waaronder zwerfvuil, tegen te gaan. Doel is een schonere leefomgeving in Hillesluis. Er is gekozen om aan de slag te gaan in Hillesluis en Bloemhof, omdat hier veel overlast door zwerfafval is. Bewoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente gaan na ‘een bakkie’ koffie met elkaar de wijk in om een ‘zakkie’ vol afval te prikken, te schouwen hoe de wijk erbij ligt en te bekijken hoe bepaalde zaken vanuit de wijk het beste aangepakt kunnen worden. Aldus Chakir El Haik, hij is projectleider schoon in Rotterdam Zuid en wil met een pakket aan maatregelen en betrokkenheid van de bewoners en ondernemers Hillesluis schoner maken en houden.

Naast ‘Bakkie voor een zakkie’ doen we meer. In Hillesluis krijgt iedere afvalbak en afvalcontainer een eigen QR-code, waarmee snel een melding gedaan kan worden. Deze codes kunnen alle Rotterdammers met een smartphone scannen. Zo kan iedereen eenvoudig en snel een melding doen als er iets mis is met de afvalbak. Denk aan naastplaatsingen, verkeerd achtergelaten grofvuil of een containerklep die klem zit waardoor er geen afval meer bij kan. 

Hogere boetes
Handhavers ruimen verkeerd aangeboden huisvuil (naastplaatsingen) op en proberen te achterhalen wie de vervuiler is. De hoogte van de boete die de overtreder krijgt, dekt de gemaakte (herstel)kosten voor deze vorm van handhaving. De kosten bestaan onder meer uit: personeelskosten, materiaalkosten, stortingskosten en administratiekosten. Per 1 maart 2022 is het bedrag voor de boete voor een naastplaatsing verhoogd van 125 euro naar 154 euro per overtreding. 

Deel dit bericht:

Categorieën

Gerelateerde berichten