De wijkraad van Hillesluis heeft het wijkakkoord in maart aan de wijk gepresenteerd. Het wijkakkoord is tot stand gekomen op basis van gesprekken tussen de wijkraad, bewoners en instellingen van Hillesluis en met de gemeente. Met elkaar is besproken wat belangrijk is voor Hillesluis en wat nodig is om de komende 4 jaar aan te …

Wijkraad organiseert vanaf juni wijktafels over het Wijkakkoord Hillesluis Lees meer »